Autan siinä

 mikä on

 parhaaksi sinulle

Minut tavoitttaa parhaiten markotilles7@gmail.com

KURSSIT

Reiki 1            6.8. - 9.8.2024       klo 18 - 21 jokaisena iltana. 

Reiki 2            17.9 - 20.9. 2024   klo 18 - 21 jokaisena iltana.

Kysy lisää tai ilmoittaudu alhaalla olevalla lomakkeella. 

Voit myös soittaa tai laittaa viestiä 040 5296835 tai markotilles7@gmail.com


Reiki

Reiki on japanilaisen Mikao Usuin (1865 – 1926) kehittämä hoitomuoto ja henkisen kehityksen tie, joka on siirrettävissä ihmiseltä toiselle. Sen perusteiden oppiminen on helppoa ja käyttö yksinkertaista. Reikihoidossa hoitaja toimii energiakanavana niin, ettei hän luovuta omaa energiaansa, vaan hän välittää sitä itsensä ulkopuolelta hoidettavalleen tai itsehoidossa itselleen.

Hoitojen lisäksi reiki on myös suurempi kokonaisuus, elämäntapa, joka pitää sisällään monta eri osa-aluetta:

 • henkisen harjoittelun
 • hoitotekniikat
 • auttamisen ja
 • perinteen säilyttämisen

Yhdessä nämä muodostavat reikin tien (do), jota kulkemalla ihmiset voivat auttaa itseään ja maailmaa. Sana reiki muodostuu sanoista rei, eli henki ja ki, eli elämän energia tai elämän voima. 


Kenelle reikihoito sopii

Reikihoito on hyvin lempeä hoitomuoto, joka sopii kaikille ja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. Hoidettavan keho ottaa vastaan hoitajan kautta välittyvää energiaa juuri sen verran kuin se tarvitsee ja siinä tilanteessa pystyy vastaanottamaan.

Perinteikäs menetelmä

Reiki on arvokas lahja ihmiskunnalle. Sitä käyttäessä voi ymmärtää sen voiman ja tehokkuuden. Jotta kaikki se hyvä, mikä Mikao Usuin opettamaan reikiin liittyy, saadaan säilymään ja siirtymään selkeänä eteenpäin, on tärkeää, että perinne säilyy alkuperäisessä muodossaan. Selvyyden vuoksi reiki-nimitys pitää liittää vain alkuperäiseen Mikao Usuin hoitomenetelmään ja traditioon: muistaa että muut energiahoidot ovat asia erikseen.

Yksinkertainen perinteinen hoitotapa

Reikin avulla kuka tahansa voi oppia hoitamaan itseään ja halutessaan muitakin. Reikiä käytetään joka puolella maailmaa ja kaikilla mantereilla uskonnosta, politiikasta tai kansallisuudesta riippumatta. Reikillä ei ole mitään tekemistä uskontojen tai politiikan kanssa, vaan reiki perustuu antamiseen ja jakamiseen. Reiki on rakkautta ja universaalin elämänvoiman välittämistä.

Kaikille ihmisille

Reiki on tarkoitettu jaettavaksi ja annettavaksi kaikkien halukkaiden käyttöön. Hoitamalla itseään ja tekemällä reikin henkisiä harjoituksia säännöllisesti, oppii löytämään omasta itsestään uutta voimaa ja harmoniaa. Kun reikiä käyttää säännöllisesti ja sen vaikutukseen tutustuu, myös toisten hoitaminen alkaa tuntua yhä luonnollisemmalta.

Itsetuntemusta

Reikin perusteisiin liittyy itsehoito, jonka positiivinen vaikutus on kaikkien helppo huomata. Kun reikiä opiskellaan, oppilaille neuvotaan myös säännöllinen hiljentyminen Mikao Usuin opettaman meditaation avulla. Se rentouttaa ja tasapainottaa, auttaa voimaan hyvin ja jaksamaan. Säännöllinen hiljentyminen kehittää myös itsetuntemusta, ja helpottaa tunteiden käsittelyä ja hallintaa: stressi vähenee ja jo pelkästään sillä on tervehdyttävä vaikutus ihmiseen. Meditaation on tänä päivänä tutkitusti todettu myötävaikuttavan erittäin positiivisesti ihmisen hyvinvointiin.

Auttajien kouluttamista

Alusta alkaen oli selvää, että Usuin reiki on tarkoitettu opetettavaksi eteenpäin. 1920-luvun Japanissa Mikao Usui opetti reikiä miehille ja naisille yhtä lailla. Mikao Usuin reikissä on kolme koulutustasoa:

 1. ykköstaso eli shoden
 2. kakkostaso eli okuden ja
 3. opettajataso eli shinbiden.

Opetettavissa ja siirrettävissä oleva energiahoitomenetelmä

Reiki voidaan antaa jokaisen käyttöön tekemällä reikiin liittyvät viritykset oikein ja oikeassa järjestyksessä. Kun tämä reikin välittämiseen liittyvä kanava on avattu, se toimii koko elämän ajan eikä sitä kukaan tai mikään voi ottaa ihmiseltä pois.

Reikin vaikutukset

Reiki herkistää kykyämme kuunnella sisäisen intuition ääntä, joka auttaa sairauksien ja vaikeuksien olemuksen ymmärtämistä ja syiden tiedostamista. Monet ovat kuvanneet tätä herkistymistä elämänilon ja harmonian tai luovuuden lisääntymisenä. Reikihoidon aikana koettu syvä rentous laukaisee stressiä ja avaa energiatukkeumia. Näin ihmisen omat paranemisprosessit nopeutuvat, kivut ja säryt voivat helpottua ja omat voimavarat lisääntyä.


Tietoa minusta ja ajatuksistani

Me olemme täällä toisiamme varten. Siksi koen, että minun tapani ja tieni on auttaa sinua reikin avulla. Olen muutamia vuosia tehnyt hoitoja ja kohdannut ihmisiä heidän haasteissaan ja iloissaan. Nähnyt ja kokenut hoidon merkityksen, isomman tai pienemmän, mutta aina kauniin.

Valmistuessani Reiki opettajaksi aloin pitää kursseja, jossa jaan alkuperäistä tapaa harjoittaa hoitoja, itselle ja muille.

Omaa tietäni on valottanut myös kehotietoisuus ja aura healingin tuomat kokemukset ja oppi itsestä.

Energiahoitajana käytän eri metodeja. Periaatteena on aina, SE MIKÄ ON SINULLE PARHAAKSI.

Jokaisella on oma polkunsa, tiensä. Jokaisella erilainen, mutta yhtä hyvä ja kaunis. Mittaamattomuuden ja vertailun lopettaminen muuttaa katsontapaikkaa miten näkee elämäänsä ja valintojaan. 

"Kädet ovat sydämen jatke" kuvaa hyvin, sitä hetkeä, kun saa auttaa.

Monesti unohdamme itsemme. Vasta sen jälkeen kun rakastat itseäsi, hyväksyt itsesi, voit rakastaa kaikkia. Kyse ei ole itserakkaudesta, vaan hyväksymisestä. 

Voit seurata myös Facebookissa.                                    Marko Tilles, reiki energiahoidot ja kurssit.

Totuus on poluton maa

Reiki I (shoden)

Ykköskurssin tavoitteena on se, että kurssilaiset ymmärtävät reikin kaksi perusulottuvuutta. Toisaalta reikissä on kyse itsen ja muiden hoidosta ja toisaalta meditatiivisuudesta tai henkisestä elämäntavasta. Yhdessä nämä muodostavat reikin tien.

Opetus kestää kaksi päivää, sillä kurssilla käydään läpi paljon asioita ja ykköskurssin aikana oppilas saa neljä eri viritystä, joista kaksi annetaan ensimmäisenä päivänä ja toiset kaksi aikaisintaan sitä seuraavana päivänä.

Ensimmäisen reikikurssin aikana käydään läpi seuraavia asioita:

 • alkuperäisen Mikao Usuin reikin historiaa
 • reikin eettiset periaatteet
 • itsehoito ja sen käytännön harjoittelu
 • käsien asennot hoidon aikana ja niiden psyykkiset vastaavuudet
 • lisähoitotekniikoita itsehoidossa
 • toisten ihmisten hoitaminen sekä käytännön harjoittelu ryhmässä
 • reikihoidon tekeminen hoitopöydällä ja hoidettavan istuessa
 • erilaiset hoitotavat lapsille, eläimille, selkävaivaisille ja raskaana oleville
 • tunneprosessit ja niiden käsittely
 • meditaation opetus ja merkitys reikihoitajalle ja hoidettavalle
 • neljä reikivihkimystä, jotka jaetaan kahdelle eri päivälle
 • kirjallinen kurssimateraali
 • tietoa reiki-illoista ja muista reikiin liittyvistä tapahtumista
 • todistus Mikao Usui Shiki Ryohon Reikin 1-tason kurssin käymisestäReiki II (okuden)

Kakkoskurssilla syvennetään tietoutta. Kakkostason koulutuksessa opetellaan muun muassa kolmen symbolin käyttö hoidon yhteydessä sekä kaukohoidossa eli reikin lähettämisessä. Kurssilla opetellaan myös reikin lähettämistekniikka. Lisäksi kakkoskurssilla syvennetään reikitietoutta ja opitaan lisää sellaisia hoitotapoja, joita Mikao Usui käytti hoitaessaan.

Kakkoskurssille eli okuden-tasolle jatkaessaan opiskelija on yleensä käyttänyt reikiä pidempään ja on alkanut oivaltaa, miten merkittävästä hoitomuodosta on kyse. Onkin tärkeää, ettei innostuksesta huolimatta rynnistetä kakkoskurssille heti ykköskurssin jälkeen. Opettajan vastuulla on varmistaa, että oppilas ehtii perehtyä reikiin ja reikin käyttöön kunnolla ennen kakkoskurssille tuloaan. Kakkoskurssille tulo tarkoittaa vahvempaa sitoutumista eli oppilas on halukas perehtymään reikiin ja opiskelemaan lisää.

Reikin kakkoskurssiin kuuluvat asiat:

 • reikin symbolien historia ja syvempi merkitys
 • symbolien käyttö kaukohoidossa
 • kaukohoidon tekeminen ja käytännön harjoittelu
 • harjoitellaan erilaisia lähestymistapoja kaukohoidon käyttämiseen
  • mieli
  • alitajunta
  • menneisyys
  • ihmissuhteet
  • tilanteet
  • sairaudet
 • symbolien eri käyttötapoja esim. esineiden tai asioiden harmonisointi
 • symbolien käyttö kontaktihoidossa
 • reikimeditaatiot hoidossa ja yksin harjoitellessa (jyoshin)
 • yhdellä kädellä tehtävä viiden asennon päähoito (vahvasti mielen malleihin vaikuttava hoito, jota Mikao Usui itse paljon käytti)
 • mahdollisuus kysymysten esittämiseen ja kokemusten vaihtoon
 • reikin kakkostason vihkimys
 • kirjallinen kurssimateriaali
 • mahdollisuus ilmaiseen kakkoskurssin kertaamiseen
 • todistus Mikao Usui Shiki Ryohon reikin 2-tason kurssin käymisestäReikitekniikat eli japanilaiset hoitotavat

Usuin alkuperäisiä tekniikoita (jap. ho = tavat ) opiskellessaan reikin opiskelija saa mahdollisuuden ymmärtää, kuinka laajasta oppimisen ja mahdollisuuksien alueesta on kysymys. Reiki kokonaisuutena pitää sisällään monta eri osa-aluetta:

 • henkisen harjoittelun
 • hoitotekniikat
 • auttamisen ja
 • perinteen säilyttämisen

Yhdessä nämä alueet muodostavat Usui reikin tien (do), jota kulkemalla ihmiset voivat auttaa itseään ja maailmaa.

Tekniikkakoulutus pitää sisällään niitä reikitekniikoita ja henkisiä harjoituksia, joita Reikin perustaja Mikao Usui itse käytti ja opetti. Japanissa toimii Mikao Usuin perustama yhteisö nimeltään Usui Reiki Ryoho Gakkai. Tämän yhteisön koulutusta arvostetaan nykyisessäkin Japanissa hyvin paljon. Tässä koulutuksessa opetettavat reikitekniikat ovat tämän yhteisön säilyttämiä ja vaalimia alkuperäisiä tekniikoita.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki Usuin reiki 2-kurssin käyneet.

Koulutus pitää sisällään:

 • reikin erilaisia meditaatio- ja hiljentymisharjoituksia, joiden tarkoituksena on lisätä reikin harjoittajan herkkyyttä ja mielen rauhallisuutta
 • mielen hoito ja harmonisointi tekniikoita, joita Mikao Usui itse paljon käytti
 • harjoituksia, joiden avulla lisätään elämänenergian virtausta omassa kehossa
 • reikin japanilaista filosofiaa
 • paljon alkuperäisiä kontaktihoitotekniikoita ja niiden vaikutuksia
 • lisätietoa reikin alkuperäisestä symboliikasta
 • harjoittelumateriaalin saat mukaasi kirjallisenaHinnasto

Reikihoito 60 min.

varaa aikaa pieneen keskusteluun, niin halutessasi. Sisältyy hintaan.

60€/tunti

Reiki 1 kurssi

Reiki 2 kurssi

Japanilaiset tekniikat


180

280€

210€

Ota yhteyttä

Marko Tilles, Reikihoitaja -opettaja, energiahoitaja

Osoite: Naaranpajuntie 1. 03100 Nummela 
Sähköposti: markotilles7@gmail.com
Puhelinnumero: 040 5296835